Hướng dẫn sử dụng tivi Sony LCD, LED về BRAVIA

Cách sử dụng BRAVIA TV về xem tivi

Xem Tivi

 .Số 5, , PROG + và các nút AUDIO trên điều khiển từ xacó một dấu chấm xúc giác. Sử dụng dấu chấm xúc giác như là một tài liệu tham khảo khi hoạtđộng truyền hình

Các bộ phận và điều khiển từ xa

Sử dụng từ xa cung cấp để kiểm soát truyền hình của bạn. Hoạt động cơ bản từ xa được giải thích ở đây. Để biết thêm chi tiết trên tất cả các chức năng từ xa, bấm i-Manual và xem được xây dựng trong hướng dẫn sử dụng (i-Manual).

Nguồn: Sony

Viết một bình luận